Klucove-slova.sk > Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Prosíme, zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

 

Kto je prevádzkovateľ (správca)?

 

Sme spoločnosť Mgr. Martin Sobek – KLUCOVESLOVA.SK, IČO 47 987 936, so sídlom Sofijská 3, 040 13 Košice, zapísaná v ŽR SR č. 820-78425 Okresného úradu v Košiciach, odboru živnostenského podnikania. Prevádzkujeme webovú stránku www.klucove-slova.sk. Vaše osobné údaje spracúvame ako prevádzkovateľ (správca), t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracované, za akým účelom a na akú dlhú dobu. Prípadne vyberáme ďalších sprostredkovateľov, ktorí nám budú so spracovaním pomáhať.

 

Kontaktné údaje

 

Ak sa na nás chcete v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 0911 135 674 alebo e-mailom na info@klucove-slova.sk.

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

 

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám sami zveríte. A to z týchto dôvodov (na naplnenie týchto účelov):

 
  • oprávnený záujem, poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

 

Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a e-mail potrebujeme za účelom spätného kontaktovania (platí pre vyplnenie kontaktného formuláru).

 

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail nutne potrebujeme na plnenie zmluvy (napr. zaslanie online kurzu, jednorazová konzultácia zdarma).

 
  • vedenie účtovníctva
 

Ak ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti vystavovania a evidencie daňových dokladov.

 
  • marketing – zasielanie newslettrov
 

Vaše osobné údaje (e-mail), na čo klikáte v e-mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu: zasielania obchodných oznámení. Novinky vám zasielame len na základe vášho súhlasu, po dobu 3 rokov od udelenia. Tento súhlas môžete odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

 

Cookies

 

Pri prehliadaní našich webových stránok zaznamenávame, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie webových stránok vnímame ako náš oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vám vďaka tomu môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

 

Naše webové stránky môžete plnohodnotne prehliadať aj v režime, ktorý neumožňuje zber osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom zariadení zakázať.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

 

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, akoby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné a známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

 

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

 

K vašim osobným údajom má prístup len prevádzkovateľ (správca) a sprostredkovateľ (spracovateľ).

 

Na zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie sprostredkovateľov (spracovateľov), ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú v súlade s GDPR.

 

Sú to poskytovatelia týchto platforiem:

 
  • SmartSelling a.s. (SmartEmailing), IČ 29210372, so sídlom Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, Česká republika
  • Google LLC (Google Analytics), so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či sprostredkovateľov, a to na uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám, že v takom prípade budeme pri výbere sprostredkovateľa klásť vysoké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania.

 

Odovzdanie dát mimo Európsku úniu

 

Dáta spracúvame výhradne v Európskej únii.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

 

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosíme, kontaktujte nás e-mailom na info@klucove-slova.sk.

 

Máte právo na informácie, ktoré už plníme touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

 

Vďaka právu na prístup k osobným údajom nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám v lehote 14 dní doložíme, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo.

 

Ak sa u vás niečo zmení alebo zistíte, že vaše osobné údaje sú neaktuálne či neúplné, máte právo na opravu/doplnenie osobných údajov.

 

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov môžete využiť, ak sa domnievate, že spracúvame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že dáta spracúvame nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením sa z odberu newslettrov obmedzujete účel spracovania na zasielanie obchodných oznámení).

 

Právo na prenositeľnosť

 

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup. Len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme 30 dní.

 

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

 

Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému a zo systémov všetkých sprostredkovateľov a záloh. Na zaistenie práva na vymazanie potrebujeme 30 dní.

 

V niektorých prípadoch nás viaže zákonná povinnosť a musíme evidovať vystavené daňové doklady v lehote, ktorú stanovuje zákon. V tomto prípade zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení vymazania vás budeme informovať e-mailom.

 

Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

 

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Budeme veľmi radi, ak o tomto podozrení budete najprv informovať nás, aby sme s tým mohli niečo spraviť a prípadné pochybenie napraviť.

 

Odhlásenie sa zo zasielania newslettrov a obchodných oznámení

 

E-maily s blogovými článkami vám posielame len na základe vášho súhlasu. Odber našich e-mailov môžete ukončiť kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maile.

 

Mlčanlivosť

 

Dovoľujeme si vás uistiť, že každý, kto sa dostane k vašim osobným údajom, je povinný zachovať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzných vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nevydáme vaše osobné údaje žiadnej tretej strane.

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25. mája 2018.

Referencie

Začiatkom roka 2019 sme sa rozhodli, že potrebujeme zmenu a skúsime reklamu v Googli, ktorá bola pre nás veľkou neznámou. Výsledky spolupráce s Klucove-slova.sk zhrniem do jedného slova: TOP. Podnikanie sme rozbehli v iných číslach. Počet objednávok nám narástol o 70 % a spolupráca je pre nás veľkým prínosom. Ceníme si aj rýchle reakcie na naše požiadavky, profesionálny prístup, spoľahlivosť a dobre mienené rady.

Oplotenienakluc.sk, PPC reklama

Náš web si žiadal dizajnovú aj obsahovú úpravu a Klucove-slova.sk sme oslovili s požiadavkou na nové, pútavejšie texty. Dodané texty sa nám páčili a splnili svoj účel aj z hľadiska optimalizácie pre vyhľadávače, keď v SEO teste dosiahli 91 %.

Ceremony.sk, SEO copywriting

Môžem potvrdiť, že firma Klucove-slova.sk nám vylepšila štatistiky nad očakávanie. Efektívne rozdeľuje a spravuje financie na Google reklamu. Oceňujem ochotnú komunikáciu a rýchle reakcie na potrebné zmeny v účte. Veľmi ma teší aj taká pridaná hodnota, akou sú rady na vylepšenie webových stránok. Môžem len odporučiť.

Markizy.sk, PPC reklama

Najnovšie články