Ochranná známka v Google Ads: Kto ju môže získať a používať?

PPC reklama | Martin Sobek | 7. 8. 2018

ochranná známka v Google Ads

Google Ads môže zamietnuť vašu reklamu kvôli pravidlu o ochranných známkach. A naopak, ak takú známku vlastníte, získate výhodu. Za akých podmienok vám ju Google uzná?

Ochranná známka je pre firmy dôležitá. Rovnako to vníma aj Google. Keď ju chce konkurencia využívať na propagáciu vlastných produktov a služieb, nie je to v poriadku. Ale v PPC reklame sa tomu dá ľahko zabrániť.

 

Základom však je, aby ste ochrannú známku už vlastnili. Google Ads ich neregistruje. Uzná tie, ktoré ste získali oficiálnou cestou na príslušnom úrade danej krajiny.

 

Na Slovensku si národnú ochrannú známku zaregistrujete na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Aké sú výhody?

 
 • chránite a zvyšujete hodnotu značky
 • získate výhodu v prípadných súdnych sporoch
 • jasne určíte, kto ju môže používať
 • zabránite kopírovaniu produktov a služieb

Na použitie ochrannej známky sa môžete sťažovať

Keď už vlastníte registrovanú známku, radi by ste obmedzili jej neoprávnené použitie. Našli ste inzerenta, na ktorého sa chcete sťažovať? Ak máte slovenskú ochrannú známku, Google prešetrí len reklamy, ktoré sa zobrazujú na Slovensku.

 

Sťažnosť vyplníte v tomto formulári v angličtine. Môžete ju podať, aj keď neinzerujete v Google Ads. Potom treba počkať na odpoveď. Môže to trochu trvať, pretože Google dostáva veľa podobných sťažností a nikdy neviete, ktorá v poradí je tá vaša.

 

formulár na sťažnosť

Vo formulári musíte potvrdiť, že máte oprávnenie podať sťažnosť a ste:

 
 • vlastník ochrannej známky,
 • oprávnený zástupca vlastníka,
 • právny poradca vlastníka,
 • agentúra, ktorá koná v mene vlastníka.
 

Pre dcérske spoločnosti, obchodných zástupcov či regionálne pobočky platí iný postup. Majiteľ registrovanej známky im musí dať oprávnenie sťažovať sa. A to tak, že napíše e-mail na adresu ads-trademarks@google.com.

 

Súčasťou sťažnosti je aj vaša e-mailová adresa. Google ju môže poskytnúť inzerentom, ktorí prejavia záujem používať vašu ochrannú známku.

 

Chcete niekomu povoliť používanie svojej chránenej značky? Vo formulári uveďte 10-miestne čísla zákazníkov alebo prihlasovacie e-maily daných účtov Google Ads. Vrátane svojho. E-mailom na ads-trademarks@google.com tento súhlas kedykoľvek zrušíte.

 

Keď Google uzná vašu ochrannú známku, automaticky zamietne reklamy ostatných inzerentov, ktorí ju budú chcieť použiť.

 

zamietnutie reklamy

Ochranné známky vás nemusia obmedzovať

Možno ste na druhej strane a radi by ste použili cudziu ochrannú známku v reklame. Aj keď zatiaľ nemáte oprávnenie, nie je všetko stratené. Výraz vo vašej reklame nemusí priamo súvisieť s registrovanou známkou.

 

Reklamy sú v poriadku v týchto prípadoch:

 
 • výraz používajú popisne v normálnom význame, ktorý nesúvisí s ochrannou známkou,
 • odvolávajú sa na služby a produkty, ktoré nepatria pod chránenú značku,
 • poskytujú viac informácií o inzerovaných službách a produktoch.
 

Povedzme však, že ste sa v týchto bodoch nenašli. Ostáva vám získať súhlas na používanie ochrannej známky od jej vlastníka. Google odporúča kontaktovať majiteľa a vyžiadať si povolenie.

 

Ťažko povedať, či je to také jednoduché aj v praxi. Predstavte si, že oslovíte veľkú nadnárodnú firmu. Bude sa s vami vôbec baviť? Ak môžete, vyhnite sa ochranným známkam v reklame.

 

Čo všetko vám Google môže zamietnuť?

Reklamy a rozšírenia

Pravidlá o ochranných známkach súvisia s týmito reklamami:

 
 

Ešte raz zopakujem. Platia len pre reklamy v krajinách, ktoré registrujú vašu ochrannú známku.

 

Samostatnou kapitolou sú rozšírenia reklamy. Výborne fungujú štruktúrované úryvky. Konkrétne značky. Tam môžete uviesť, aké značky ponúkate vo svojom e-shope. Aj keď to budú ochranné známky, Google ich schváli. Aspoň mne sa ešte nestalo, aby nejakú zamietol.

 

značky v štruktúrovaných úryvkov

Zobrazené webové adresy

Google väčšinou posúdi len nadpisy a popisný riadok reklamy. Použitie výrazu s ochrannou známkou v zobrazenej webovej adrese nemusí byť nutne problémové.

 

Čo ak Google predsa len narazí na neoprávnené použitie registrovanej známky v zobrazenej webovej adrese? Ide na to šalamúnsky. Reklamu nezamietne. Zo zobrazenej adresy však odstráni subdomény.

Kľúčové slová

Pri kľúčových slovách sa vôbec nemusíte báť. Cudzie ochranné známky si môžete vybrať do zoznamu kľúčových slov a zobraziť na ne svoju reklamu. Tá už musí byť bez registrovaného výrazu.

 

Google neprijíma sťažnosti na ochrannú známku v kľúčových slovách. Iba vtedy, keď kľúčové slovo v kombinácii s reklamou klamlivo naznačuje prepojenie s vlastníkom chránenej značky. Vtedy môže zamietnuť danú reklamu. Kľúčové slovo však nie.

 

Aké možnosti má majiteľ registrovanej známky? Prakticky jedinú. Zahrnúť ochrannú známku medzi svoje kľúčové slová. Ak daný výraz pridáte aj do reklamného textu, získate oproti konkurentom výhodu. Relevancia reklám v rámci skóre kvality bude vo vašom prípade vyššia. Reklama bude presnejšie súvisieť s hľadaným výrazom.

SUMÁR: Tieto 2 formuláre sú pre vás kľúčové

Sťažnosť na neoprávnené použitie ochrannej známky:

https://services.google.com/inquiry/aw_tmcomplaint?hl=en-GB

 

Žiadosť o udelenie oprávnenia na používanie ochrannej známky tretej osobe:

https://services.google.com/inquiry/aw_tmauth

Užitočný článok? Ostaňme v kontakte

Najnovšie rady a tipy zdarma na váš e-mail.

Raz mesačne.

Páči sa vám článok? Zdieľajte ho s priateľmi.

Podobné články

Referencie

Začiatkom roka 2019 sme sa rozhodli, že potrebujeme zmenu a skúsime reklamu v Googli, ktorá bola pre nás veľkou neznámou. Výsledky spolupráce s Klucove-slova.sk zhrniem do jedného slova: TOP. Podnikanie sme rozbehli v iných číslach. Počet objednávok nám narástol o 70 % a spolupráca je pre nás veľkým prínosom. Ceníme si aj rýchle reakcie na naše požiadavky, profesionálny prístup, spoľahlivosť a dobre mienené rady.

Oplotenienakluc.sk, PPC reklama

Náš web si žiadal dizajnovú aj obsahovú úpravu a Klucove-slova.sk sme oslovili s požiadavkou na nové, pútavejšie texty. Dodané texty sa nám páčili a splnili svoj účel aj z hľadiska optimalizácie pre vyhľadávače, keď v SEO teste dosiahli 91 %.

Ceremony.sk, SEO copywriting

Môžem potvrdiť, že firma Klucove-slova.sk nám vylepšila štatistiky nad očakávanie. Efektívne rozdeľuje a spravuje financie na Google reklamu. Oceňujem ochotnú komunikáciu a rýchle reakcie na potrebné zmeny v účte. Veľmi ma teší aj taká pridaná hodnota, akou sú rady na vylepšenie webových stránok. Môžem len odporučiť.

Markizy.sk, PPC reklama

Najnovšie články