Ako vybrať stratégiu ponúkania cien v Google Ads? Závisí od vášho cieľa

PPC reklama | Martin Sobek | 7. 1. 2019

stratégie ponúkania cien v Google Ads

Automatizácia PPC reklamy je v kurze. Veď kto by sa nechcel účinnejšie starať o účet Google Ads a tráviť menej času jeho optimalizáciou? Aby sa to podarilo, potrebujete skúsenosti a rýchle vyhodnocovanie dát. Ale pomôžu aj inteligentné stratégie ponúkania cien.

Okrem automatického ponúkania cien nájdete v Google Ads aj manuálne. V čom sa líšia? Po nastavení automatickej stratégie systém sám rozhodne o výške cenovej ponuky, zobrazení alebo nezobrazení reklamy. S ohľadom na to, aby sa mu podarilo splniť váš cieľ. Napríklad dodržať istú cenu za konverziu či zvýšiť počet kliknutí.

 

Manuálne cenové ponuky si nastavíte a spravujete sami. Míňanie rozpočtu tak máte viac pod kontrolou. Ale zaberie vám to aj viac času.

 

Tieto možnosti ponúkania cien platia pre Google kampane vo vyhľadávacej sieti. Voľba tej vhodnej záleží na tom, či sa chcete zamerať na konverzie, kliknutia, alebo zobrazenia.

 

Nehrajte ruletu a vyberte si stratégiu podľa svojho cieľa.

 

ciele PPC kampane vo vyhľadávaní

 

Cieľ: konverzie (nákup, objednávka, vyplnenie formulára)

 
 • cieľová CZA
 • cieľová ROAS
 • maximalizovať konverzie
 • cieľový podiel víťazných zobrazení (predbehnúť konkurenciu znamená získať časť jej zákazníkov)
 

Cieľ: kliknutia (návštevnosť)

 
 • maximalizovať kliknutia
 • vylepšená CZK
 • manuálna CZK
 • cieľové umiestnenie na stránke vyhľadávania (pozície v hornej časti stránky zvyčajne prinášajú kliknutia)
 

Cieľ: zobrazenia (budovanie značky, viditeľnosť vo vyhľadávači)

 
 • cieľové umiestnenie na stránke vyhľadávania
 • cieľový podiel víťazných zobrazení

Automatické stratégie ponúk

Cieľová CZA (cena za akvizíciu)

Čo je cena za akvizíciu? Suma, ktorú si môžete dovoliť minúť na zisk jedného zákazníka.

 

Cieľom stratégie je zvýšiť počet konverzií a zachovať cenu za konverziu, ktorá vám vyhovuje. Niektoré konverzie môžu byť drahšie, iné zas lacnejšie. Systém sa ich síce snaží získať čo najviac, ale v rámci nastavenej CZA. Počet konverzií tak nemusí zákonite rásť.

 

Problém nastáva, keď neviete, akú sumu chcete minúť na získanie zákazníka. Google vám navrhne hodnotu podľa doterajších dát, ale to neznamená, že sa zhoduje s vaším cieľom.

 

Pri prechode na cieľovú CZA odporúčam aspoň 30 konverzií v danej kampani za posledných 30 dní. V nastavení nechajte predvolenú sumu. Vychádza z reálnych údajov o výkonnosti.

 

cieľová CZA v Google Ads

Cieľová ROAS (návratnosť výdavkov na reklamu)

Stratégia sa nezameriava na cenu za konverziu, ale na hodnotu konverzií. Cieľom je zvýšiť ju a zachovať istú návratnosť výdavkov na reklamu.

 

Cieľová ROAS sa hodí pre e-shopy, kde má každá objednávka inú hodnotu. Podmienkou je nielen sledovanie konverzií, ale aj meranie ich hodnoty. Hodnotu konverznej akcie si nastavíte priamo v Google Ads. Alebo ju importujete z Analytics.

 

Na rozdiel od cieľovej CZA nezadávate cenu, ale percentá. Aj tu systém musí vychádzať z dostatočného množstva dát. 30 až 50 konverzií za posledných 30 dní so stabilnou výkonnosťou je úplné minimum, aby správne optimalizoval kampaň.

 

cieľová ROAS v Google Ads

Maximalizovať konverzie

Google Ads nastaví cenové ponuky tak, aby ste získali čo najviac konverzií v rámci denného rozpočtu kampane. Cena za konverziu však nehrá rolu.

 

Práve od výšky denného rozpočtu závisia výsledky, ktoré táto stratégia prinesie. Rozpočet má byť primeraný. Nie obmedzený. Ale zároveň taký, ktorý si môžete dovoliť minúť za jeden deň, aby ste svoj mesačný kredit nevyčerpali prirýchlo.

 

Stratégia si vyžaduje aspoň 15 konverzií za posledných 30 dní.

 

maximalizovať konverzie v Google Ads

Maximalizovať kliknutia

Chcete získať čo najviac kliknutí v rámci denného rozpočtu kampane? Vyskúšajte maximalizáciu kliknutí.

 

Táto stratégia sa hodí, keď máte vysoký konverzný pomer a potrebujete viac návštev stránky. Alebo keď chcete jednoducho zvýšiť návštevnosť webu.

 

Pozor však na priemernú cenu za kliknutie. Pravidelne ju kontrolujte. Google sa bude snažiť vyčerpať váš denný rozpočet aj za cenu výrazne drahších kliknutí. V nastavení stratégie odporúčam uviesť maximálnu CZK.

 

maximalizovať kliknutia v Google Ads

Vylepšená CZK (cena za kliknutie)

Táto poloautomatická stratégia vychádza z manuálneho nastavenia cenových ponúk. Systém ich upraví podľa toho, či v konkrétnej aukcii môže, alebo nemôže dôjsť ku konverzii.

 

Google nemá žiadny limit, o koľko môže zvýšiť vašu cenovú ponuku. Kedysi platilo obmedzenie hodnotou 30 %, ale túto hranicu už zrušil. V priemere však ponúka také ceny, ktoré sa zhodujú s vašou maximálnou CZK.

 

Táto stratégia väčšinou zvýši CTRkonverzný pomer. Ale zároveň aj priemernú cenu za kliknutie a cenu za konverziu.

 

vylepšená CZK v Google Ads

Cieľové umiestnenie na stránke vyhľadávania

Systém nastaví cenové ponuky tak, aby sa reklamy zobrazili:

 
 • na prvej strane vyhľadávania,
 • v hornej časti stránky (na najvyšších pozíciách).
 

V nastavení stratégie si vyberiete, ktorá možnosť vám viac vyhovuje.

 

Nedá sa povedať, že Google vyslovene garantuje tieto pozície. S optimalizovaným skóre kvality ich však ľahko dosiahnete.

 

Upriamte svoju pozornosť na výkonnosť kampane. Umiestnenie na najlepších pozíciách môže viesť k vysokým cenám za kliknutie a nevýhodným cenám za konverziu. Ak sú tieto metriky dôležité pre vašu PPC stratégiu, pozorne ich sledujte.

 

Cieľové umiestnenie na stránke vyhľadávania sa nehodí, keď máte obmedzený denný rozpočet. Zrejme by vás čakal veľmi nízky podiel zobrazení.

 

cieľové umiestnenie na stránke vyhľadávania v Google Ads

Cieľový podiel víťazných zobrazení

Zaujímavá stratégia, ktorá okorení váš súboj s konkurenciou.

 

Vyberte si doménu konkurenta, ktorého chcete predbehnúť v aukcii a zobrazovať svoje reklamy nad jeho reklamami. Patrí tu aj situácia, keď sa konkurent do aukcie nedostane.

 

Pozrite si štatistiky aukcií a zistíte, ktorí súperi vás často predbiehajú. V nastavení stratégie uvediete aj percento, ako často chcete konkurenta predstihnúť. 100 % znamená, že Google zobrazí vašu reklamu vyššie vo všetkých spoločných aukciách. To znie jednoducho, však?

 

Ale myslite na to, že čím vyššie percento, tým viac zaplatíte za kliknutia. Systém vždy zvýši vašu cenovú ponuku, aby ste porazili konkurenta.

 

A kým sa zameriate na jedného súpera, ostatní sa môžu zobraziť nad vami. Na to už nemáte priamy vplyv.

 

cieľový podiel víťazných zobrazení v Google Ads

Manuálne stratégie ponúk

Manuálna CZK (cena za kliknutie)

Pri manuálnej CZK si sami určujete a spravujete výšku cenových ponúk pre reklamné skupiny a kľúčové slová. Máte ich pod kontrolou, ale strávite aj viac času ich optimalizáciou.

 

Pri voľbe cenových ponúk vám pomôžu stĺpce na úrovni kľúčových slov:

 
 • odhad ponuky pre prvú stránku,
 • odhad ponuky pre hornú časť stránky,
 • odhad ponuky pre prvú pozíciu.
 

Vyskúšajte aj simulátor cenových ponúk pre kľúčové slovo. K cenovým ponukám systém priradí odhadovaný počet kliknutí, zobrazení či výšku nákladov.

 

manuálna CZK v Google Ads

Na čo myslieť pri výbere a optimalizácii stratégie?

Zlá stratégia môže priniesť rýchle míňanie rozpočtu bez želaného efektu. Aby ste predišli sklamaniu zo zhoršených výsledkov, riaďte sa týmito pravidlami.

 
 • Na inteligentnú stratégiu potrebujete dáta
 

Aby ste plnohodnotne využívali inteligentné stratégie, systém musí vychádzať z reálnych dát. Čím viac ich má k dispozícii, tým presnejšie odhadne vaše potreby a prispeje k splneniu cieľov. Preto radšej začnite s manuálnym nastavením cien.

 
 • Nerobte radikálne zmeny
 

Pri cieľovej CZA nemôžete prudko znížiť nastavenú hodnotu a čakať lepšie výsledky. Prvotnú sumu vám odporučí Google na základe svojich dát. Držte sa jej a potom experimentujte podľa toho, ako sa vyvíja výkonnosť kampane.

 

Ak kampaň funguje lepšie, po mesiaci znížte CZA o 5 až 10 %. Stále sledujte výsledky a porovnávajte štatistiky. Keď uplynie ďalších 30 dní, opäť vyhodnoťte výkonnosť. A prípadne opäť upravte CZA.

 
 • Nechajte systém, nech sa naučí
 

Systému chvíľu trvá, kým sa naučí spracovať dáta po prechode na automatickú stratégiu. Zvyčajne 7 až 14 dní. Naplno funguje až po tejto úvodnej fáze.

 

Po každej výraznej zmene v kampani, napríklad po znížení denného rozpočtu na obmedzený, sa systém musí učiť nanovo. Znamená to reštart.

 

Preto sa oplatí počkať, kým sa Google naučí pracovať s dátami v danej kampani. Vôbec nemusíte zmeniť alebo upraviť stratégiu kvôli tomu, že v tomto období neprináša výsledky. Ak máte reálny cieľ a správne nastavenie, z dlhodobého hľadiska bude fungovať.

 

Aspoň počas fázy, keď sa Google učí, nastavte štandardné zobrazovanie reklám.

 

optimalizácia stratégie Google Ads

 
 • Rozhodujte sa podľa správnych metrík
 

Spojte svoje ciele s vhodnými metrikami.

 

Ak chcete viac objednávok, nákupov a vyplnených formulárov, zvolili ste si automatickú stratégiu cien so zameraním na konverzie. Preto vyhodnocujte metriky, ktoré súvisia s konverziami. Nerozhodujte sa podľa priemernej pozície či podielu zobrazení.

Záver

Spôsob ponúkania cien si zvolíte hneď v základnom nastavení novej kampane. Aj to je dôkaz, že ide o kľúčovú súčasť PPC stratégie.

 

Zvážte, koľko času dokážete venovať správe cenových ponúk a meraniu ich efektivity. K lepším výsledkom vás vedia posunúť automatické aj manuálne stratégie. Záleží na vašej šikovnosti, skúsenostiach a objeme dát, s ktorým pracujete. Alebo necháte pracovať Google.

Najnovšia aktualizácia článku: 4. august 2020

Užitočný článok? Nenechajte si ujsť ďalšie

Najnovšie rady a tipy zdarma na váš e-mail.

Raz mesačne.

Páči sa vám článok? Zdieľajte ho s priateľmi.

Podobné články

Referencie

Začiatkom roka 2019 sme sa rozhodli, že potrebujeme zmenu a skúsime reklamu v Googli, ktorá bola pre nás veľkou neznámou. Výsledky spolupráce s Klucove-slova.sk zhrniem do jedného slova: TOP. Podnikanie sme rozbehli v iných číslach. Počet objednávok nám narástol o 70 % a spolupráca je pre nás veľkým prínosom. Ceníme si aj rýchle reakcie na naše požiadavky, profesionálny prístup, spoľahlivosť a dobre mienené rady.

Oplotenienakluc.sk, PPC reklama

Náš web si žiadal dizajnovú aj obsahovú úpravu a Klucove-slova.sk sme oslovili s požiadavkou na nové, pútavejšie texty. Dodané texty sa nám páčili a splnili svoj účel aj z hľadiska optimalizácie pre vyhľadávače, keď v SEO teste dosiahli 91 %.

Ceremony.sk, SEO copywriting

Môžem potvrdiť, že firma Klucove-slova.sk nám vylepšila štatistiky nad očakávanie. Efektívne rozdeľuje a spravuje financie na Google reklamu. Oceňujem ochotnú komunikáciu a rýchle reakcie na potrebné zmeny v účte. Veľmi ma teší aj taká pridaná hodnota, akou sú rady na vylepšenie webových stránok. Môžem len odporučiť.

Markizy.sk, PPC reklama

Najnovšie články