Konverzie ako priorita? Tu je 5 vhodných cenových stratégií

PPC reklama | Martin Sobek | 15. 3. 2021

automatické cenové stratégie v Google Ads so zameraním na konverzie

Google Ads ponúka viaceré automatické cenové stratégie. Časť z nich využijete vtedy, keď je vaším cieľom získať konverzie. Či už čo najvyšší počet, alebo čo najvyššiu hodnotu, prípadne vo výhodnej cene. Naučte sa, aké sú rozdiely medzi stratégiami a ktorá najlepšie odráža vaše ciele.

Ako funguje automatická cenová stratégia? Systém sám určí výšku cenovej ponuky v konkrétnej aukcii. A to na základe vašich nastavení, cielení a skúseností s predošlými aukciami. Takisto sám rozhodne, ktorej aukcie sa vaša reklama zúčastní a ktorej nie.

 

Algoritmus berie do úvahy celý rad signálov v čase aukcie: oblasť, zariadenie, deň a čas, jazyk, a dokonca aj operačný systém. Takto sa mu darí pochopiť jedinečný kontext každého vyhľadávania. A plniť vaše ciele.

 

Častým cieľom inzerentov v Google Ads je získať konverzie. Ide o nákupy, objednávky, vyplnenie kontaktného formulára a ďalšie užitočné akcie. Stratégie cenových ponúk využívajú strojové učenie, aby optimalizovali počet alebo hodnotu konverzií vo vašej kampani.

 

Ak vás zaujímajú práve konverzie, vyberte si z týchto stratégií ponúk:

 
  • maximalizovať konverzie,
  • cieľová CZA,
  • cieľové ROAS,
  • maximalizácia hodnoty konverzie,
  • vylepšená CZK.
 

Na spustenie inteligentnej stratégie, ktorá je zameraná na konverzie, musíte splniť dve podmienky. V prvom rade správne nastavte sledovanie konverzií.

 

Druhou podmienkou je dostatočná vzorka dát. Inteligentné stratégie vychádzajú z reálnych dát a čím viac ich majú k dispozícii, tým lepšie. Ak inzerciu v Google Ads iba spúšťate a v účte nemáte žiadne konverzie, radšej začnite s manuálnym nastavením cien. Systém sa totiž zatiaľ nenaučil, kedy a komu je výhodné zobraziť reklamu.

 

Tento sprievodca stratégiami ponúkania cien sa hodí hlavne pre vyhľadávacie kampane.

1. Maximalizovať konverzie

Cieľ: Získať viac konverzií v rámci rozpočtu

 

Úlohou Googlu bude minúť váš denný rozpočet a získať čo najviac konverzií. Túto stratégiu využijete vtedy, keď vás zaujíma, koľko konverzií dokážete vyťažiť z rozpočtu, pričom cena za konverziu je pre vás druhoradá.

 

Výkonnosť maximalizácie konverzií závisí od výšky denného rozpočtu kampane. Tejto cenovej stratégii neprekáža, keď je kampaň obmedzená rozpočtom. Systém efektívne pracuje s nastavenou dennou sumou.

 

Maximalizácia konverzií si nevyžaduje žiadne pokročilé nastavenia. Stačí určiť spomínaný denný rozpočet a sledovať, koľko konverzií vám prinesie.

 

Algoritmus Googlu už pokročil a odporúča túto stratégiu aj pri nižšom počte konverzií. Odporúčam ju však zvoliť, až keď kampaň získa 15 konverzií za posledných 30 dní.

 

cenová stratégia maximalizovať konverzie v Google Ads

2. Cieľová CZA (cena za akvizíciu)

Cieľ: Získať viac konverzií so zachovaním cieľovej CZA

 

Cena za akvizíciu je priemerná suma, ktorú si môžete dovoliť minúť výmenou za jedného zákazníka. Úlohou tejto stratégie ponúk je zvýšiť počet konverzií a zachovať (prípadne znížiť) cenu za konverziu, ktorá vám vyhovuje.

 

Google automaticky určí cenové ponuky, aby ste získali zákazníkov v rámci stanovenej CZA. Niektoré konverzie sú lacnejšie, iné zas drahšie, ale výsledný priemer sa podobá nastavenej sume. Systém vynaloží úsilie na to, aby dodržal CZA a nie na to, aby vám priniesol čo najviac zákazníkov. Počet konverzií tak môže stagnovať.

 

Nastavená hodnota CZA má zásadný vplyv na výkonnosť stratégie a celej kampane. Príliš nízka suma spôsobí, že sa nezúčastníte dostatočného počtu aukcií, prídete o kliknutia a potenciálnych zákazníkov. Najlepšie je stanoviť hodnotu, ktorú reálne môžete zaplatiť za jedného zákazníka, aby ste ostali v zisku.

 

Pri prechode na cieľovú CZA odporúčam aspoň 30 konverzií v kampani za posledných 30 dní. V nastavení nechajte predvolenú sumu, ktorá vychádza z doterajších dát. Túto hodnotu môžete znižovať, ale opatrne a podľa výsledkov kampane. Upravte ju najskôr po dvoch týždňoch a znížte najviac o 10 až 15 %. Takto postupujte pravidelne, kým nájdete hodnotu, pri ktorej kampaň funguje najlepšie.

 

Táto stratégia ponúk sa nehodí v kampani s obmedzeným denným rozpočtom.

 

cenová stratégia cieľová CZA v Google Ads

3. Cieľové ROAS (návratnosť výdavkov na reklamu)

Cieľ: Dosiahnuť cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS) v situácii, keď každá konverzia má inú hodnotu

 

Cieľové ROAS využijú e-shopy. Podmienkou je nielen sledovanie konverzií, ale aj meranie ich hodnoty. Hodnotu konverznej akcie nastavíte priamo v Google Ads, alebo ju importujete z Analytics. Systém podľa nej odhadne hodnoty budúcich konverzií.

 

Táto stratégia ponúkania cien kladie dôraz na čo najvyššiu hodnotu konverzií. Počet konverzií a cena za akvizíciu sú v úzadí. Google nastaví cenové ponuky na základe požadovanej návratnosti reklamných nákladov. A snaží sa zvýšiť hodnotu konverzií na maximum.

 

Niektoré konverzie získajú vyššie ROAS a iné nižšie, ale výsledná priemerná hodnota sa priblíži k tej, ktorú ste nastavili.

 

cenová stratégia cieľové ROAS v Google Ads

Aby algoritmus disponoval dostatkom dát a dokázal spoľahlivo dosiahnuť váš cieľ, pred spustením tejto cenovej stratégie odporúčam mať v kampani aspoň 50 konverzií za posledných 30 dní. Ideálne so stabilnou výkonnosťou.

 

Percento, ktoré nastavíte ako cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu, výrazne ovplyvní počet a hodnotu konverzií. Ak zadáte príliš vysokú hodnotu, Google vašu reklamu častejšie vynechá z aukcie a prinesie menej kliknutí a konverzií. Použite predvolenú hodnotu a pri uspokojivých výsledkoch ju postupne zvyšujte.

 

Google stanoví predvolené percento na základe doterajšej výkonnosti. Vychádza zo stĺpca Hodnota konv./cena. Pridajte si tento stĺpec na úrovni kampane aj reklamných skupín a dosiahnutú hodnotu vynásobte číslom 100. Takto získate percento cieľového ROAS za predošlé obdobie a zistíte, ako sa vašej kampani doteraz darilo.

 

stĺpec hodnota konv./cena v Google Ads

4. Maximalizácia hodnoty konverzie

Cieľ: Dosiahnuť čo najvyššiu hodnotu konverzií v rámci rozpočtu

 

Najnovšia automatická stratégia zameraná na konverzie optimalizuje cenové ponuky tak, aby ste dosiahli maximálnu hodnotu konverzií bez ohľadu na návratnosť výdavkov. Cesta k tomuto cieľu vedie cez vyčerpanie denného rozpočtu.

 

Úlohou stratégie je minúť rozpočet spôsobom, ktorý prinesie najviac hodnotné konverzie. Cenovú ponuku stanoví na základe predošlej výkonnosti a jedinečných faktorov v konkrétnej aukcii.

 

Keďže stratégia pracuje hlavne s denným rozpočtom, úspech závisí aj od jeho výšky. Systém sa ho bude snažiť úplne minúť. Vaše náklady na reklamu tak môžu výrazne stúpnuť, ak pred nastavením tejto stratégie ponúk nezvyknete vyčerpať denný rozpočet.

 

cenová stratégia maximalizácia hodnoty konverzie v Google Ads

5. Vylepšená CZK (cena za kliknutie)

Cieľ: Zvýšiť počet konverzií, a zároveň kontrolovať výšku cenových ponúk pre kľúčové slová

 

Pri nastavení manuálnej CZK vám Google ponúkne možnosť zvýšiť počet konverzií pomocou vylepšenej CZK. Na výber máte 2 možnosti:

 
  • optimalizovať pre konverzie,
  • optimalizovať pre hodnotu konverzií.
 

Ide teda o kombináciu manuálneho a automatického ponúkania cien. Vylepšená CZK vám vyhovuje, keď chcete kontrolovať výšku cien za kliknutie, ale zároveň veríte, že vám algoritmus Googlu pomôže dosiahnuť lepšie výsledky z pohľadu konverzií.

 

Táto poloautomatická stratégia vychádza z manuálneho nastavenia cenových ponúk. Systém ich však upraví podľa toho, či v aukcii máte šancu získať konverziu.

 

Google nemá limit, o koľko môže zvýšiť alebo znížiť vašu cenovú ponuku. V konkrétnej aukcii vyhodnotí, ako blízko ste ku konverzii a rozhodne sa. V priemere sa snaží dodržať stanovenú maximálnu CZK, ale ľahko ju môže aj prekročiť.

 

cenová stratégia vylepšená CZK v Google Ads

Záver

Teraz už viete, ktoré stratégie cenových ponúk v Google Ads sú zamerané na konverzie a ako fungujú. Pred definitívnou voľbou ešte raz zvážte svoje ciele. Každej kampani priraďte stratégiu podľa požadovaných výsledkov.

 

Stratégiou ponúkania cien rozhodnete o kritériách, na základe ktorých Google minie váš reklamný rozpočet.

Užitočný článok? Nenechajte si ujsť ďalšie

Najnovšie rady a tipy zdarma na váš e-mail.

Raz mesačne.

Páči sa vám článok? Zdieľajte ho s priateľmi.

Podobné články

Referencie

Začiatkom roka 2019 sme sa rozhodli, že potrebujeme zmenu a skúsime reklamu v Googli, ktorá bola pre nás veľkou neznámou. Výsledky spolupráce s Klucove-slova.sk zhrniem do jedného slova: TOP. Podnikanie sme rozbehli v iných číslach. Počet objednávok nám narástol o 70 % a spolupráca je pre nás veľkým prínosom. Ceníme si aj rýchle reakcie na naše požiadavky, profesionálny prístup, spoľahlivosť a dobre mienené rady.

Oplotenienakluc.sk, PPC reklama

Náš web si žiadal dizajnovú aj obsahovú úpravu a Klucove-slova.sk sme oslovili s požiadavkou na nové, pútavejšie texty. Dodané texty sa nám páčili a splnili svoj účel aj z hľadiska optimalizácie pre vyhľadávače, keď v SEO teste dosiahli 91 %.

Ceremony.sk, SEO copywriting

Môžem potvrdiť, že firma Klucove-slova.sk nám vylepšila štatistiky nad očakávanie. Efektívne rozdeľuje a spravuje financie na Google reklamu. Oceňujem ochotnú komunikáciu a rýchle reakcie na potrebné zmeny v účte. Veľmi ma teší aj taká pridaná hodnota, akou sú rady na vylepšenie webových stránok. Môžem len odporučiť.

Markizy.sk, PPC reklama

Najnovšie články

Prehliadaním webu súhlasíte s používaním cookies, vďaka ktorým vám ponúkame vyšší používateľský komfort. Viac informácií.