Optimalizácia PPC kampaní v praxi: 13 pravidelných aktivít

PPC reklama | Martin Sobek | 13. 11. 2017

optimalizácia PPC kampaní v praxi

O kampane v AdWords sa pravidelne starajte. Bez optimalizácie v nich vznikne veľký chaos. Žiadne nastavenie nie je na prvýkrát dokonalé.

Nastavenie kampane zväčša vychádza len z historických odhadov a prognóz. V praxi sa kampaň môže uberať úplne iným smerom. Keď ju nesledujete, stratíte nad ňou kontrolu.

 

Pravidelnou optimalizáciou reagujete na vývoj a konkurenciu. Zvyšujete tým efektivitu kampane a rozpočtu.

 

Harmonogram úprav a pravidelných aktivít pri správe kampaní sa líši prakticky v každom účte AdWords. Záleží na tom, aké ciele si stanovíte a čo chcete sledovať najviac. Je to veľmi individuálne. Každá kampaň potrebuje vylepšiť niečo iné.

 

Pravidelné aktivity sa líšia náročnosťou a frekvenciou. Na niektoré činnosti si nájdite čas každý deň. Na iné raz týždenne, mesačne či štvrťročne.

 

Nerád delím aktivity podľa frekvencie. Tá závisí od veľkosti kampaní či výšky rozpočtu. Čo v jednom účte stačí spraviť raz za týždeň, v inom si vyžaduje dennú pozornosť.

 

Ani v tomto článku nedelím činnosti podľa frekvencie. Ku každej však uvádzam svoje odporúčanie. Berte ho len orientačne.

 

Zoznam týchto činností súvisí iba s vyhľadávacou sieťou AdWords. Čiastočne sa dá aplikovať aj na iné reklamné formáty Googlu.

 

zoznam pravidelných aktivít pri optimalizácii PPC kampane

Sledovanie rozpočtu a cenových ponúk

Rozpočet patrí k najdôležitejším faktorom, ktoré vplývajú na úspech kampaní v AdWords. Majte ho čo najviac pod kontrolou.

 

Sledujte denný rozpočet, ale aj cenové ponuky na úrovni reklamných skupín a kľúčových slov. Čo sa oplatí kontrolovať?

 
 

Z týchto údajov vám vyplynie niekoľko otázok. Napríklad pri kampani obmedzenej rozpočtom riešite, či zvýšiť denný rozpočet, alebo znížiť cenové ponuky.

 

Cenové ponuky upravujte podľa aktuálnych dát. Trh sa vyvíja a vaša pozícia v aukcii sa priebežne mení. Môže vám pribudnúť a ubudnúť konkurencia.

 

Každá zmena cenovej ponuky musí mať svoj dôvod a zámer. Ale ak ceny meníte príliš často, ľahko sa v nich stratíte. Zorientovať sa vám pomôže história zmien.

 

Odporúčaná frekvencia: denne

Analýza hľadaných výrazov

Prehľad hľadaných výrazov vám poslúži hlavne z 2 základných dôvodov:

 
 • získate v ňom nápady na nové kľúčové slová,
 • objavíte výrazy, na ktoré nechcete zobrazovať reklamu.
 

Ak tento prehľad necháte dlhšie bez povšimnutia, vznikne v ňom chaos. Nebudete presne vedieť, či vašu reklamu spúšťajú len správne zacielené dopyty.

 

Prečítajte si, ako využijete prehľad hľadaných výrazov.

 

Odporúčaná frekvencia: denne

 

prehľad hľadaných výrazov

Vylučujúce kľúčové slová

V prehľade hľadaných výrazov natrafíte na slová, ktoré nesúvisia s vašou ponukou. Sú to nerelevantné dopyty.

 

Prečo spúšťajú reklamu, keď ste ich do kampane vôbec nepridali? Najčastejšie preto, lebo máte kľúčové slová vo voľnej alebo frázovej zhode.

 

Ale nemusíte používať len presnú zhodu. Problém s nerelevantnými dopytmi vyriešia vylučujúce kľúčové slová. Ich použitím zabránite zbytočnému klesaniu CTR. A zbavíte sa výrazov, ktoré bez efektu míňajú váš rozpočet.

 

Odporúčaná frekvencia: denne

Kontrola skóre kvality

Skóre kvality kľúčových slov vplýva na pozíciu reklamy a cenu za kliknutie. Čím vyššie skóre kvality, tým vyššie hodnotenie vašej reklamy.

 

AdWords už ponúka aj historické údaje o skóre kvality. Uľahčil tým analýzu, prečo dané skóre stúplo alebo kleslo a kedy.

 

Zmeny v skóre kvality môžete pozorovať aj pomocou tohto skriptu.

 

Odporúčaná frekvencia: dvakrát týždenne

 

stĺpec skóre kvality

Kontrola kampane z pohľadu konverzií

Ktoré kampane a reklamné skupiny prinášajú konverzie? A ktoré vás najviac sklamali? Porovnajte dáta so svojimi cieľmi a očakávaniami.

 

Berte do úvahy aspoň 3 základné metriky:

 
 

Najlepšie kampane skúste ešte vylepšiť. Vytiahnuť z nich viac. Pri najhorších kampaniach sa snažte zistiť, prečo nemajú očakávanú výkonnosť. Ak si s nimi neviete poradiť, radšej ich pozastavte a sústreďte sa na tie úspešné.

 

Odporúčaná frekvencia: týždenne

Porovnanie výsledkov s cieľmi kampane

S cieľmi kampane porovnajte nielen konverzie, ale aj ostatné metriky. Zistite, kde sa ciele a výsledky najviac rozchádzajú. Ale aj to, ktoré metriky výrazne predbehli vaše očakávania.

 

Určovanie konkrétnych cieľov v PPC kampani je náročné. Nie vždy sa to podarí objektívne. Pravidelným porovnávaním cieľov a výsledkov sa učíte lepšie definovať ciele. Zistíte, kde ste sa najviac a najmenej trafili do reality.

 

Odporúčaná frekvencia: týždenne

 

ciele PPC kampane

Testovanie a tvorba nových reklám

V každej reklamnej skupine testujte aspoň 2 reklamné texty. Nepretržite. Aj keď sa to nezdá, každá reklama sa dá nejako vylepšiť. A možností na testovanie máte neúrekom.

 

Nemusíte vyhodnotiť všetky testovania naraz. Ukončite len tie, ktoré nazbierali dosť dát. Zamerajte sa na mieru prekliknutia a konverzný pomer. Ich nárast vám prinesie vyššiu návratnosť investícií.

 

Keď vyberiete víťaznú reklamu, ihneď k nej vytvorte novú. A spustite ďalšie testovanie s konkrétnym cieľom. Aby porovnanie malo zmysel, v nastavení kampane vyberte striedanie reklám na neurčitý čas. Google ich zobrazí zhruba v rovnakom pomere.

 

Odporúčaná frekvencia: dvakrát mesačne

 

striedanie reklám na neurčitý čas

Analýza rozšírení

Je fajn, keď máte v kampani čo najviac rozšírení. Zvyšuje to hodnotenie vašej reklamy.

 

Samozrejme, rozšírenia musia byť relevantné. Nestačí ich mať v účte. Potrebujete, aby ich Google zobrazoval. A to sa niekedy nedarí.

 

Rozšírenia testujte a optimalizujte podľa výkonu. Platí to hlavne pre odkazy na podstránky a popisy. Najúspešnejšie popisy môžete pridať priamo do reklamných textov.

 

Odporúčaná frekvencia: dvakrát mesačne

Analýza segmentov

Kontrolou segmentov si overíte, či cielite na správne publikum.

 

Ktoré segmenty prinášajú konverzie a ktoré len čerpajú rozpočet? Analyzujte hlavne tieto:

 
 • oblasti,
 • časový rozvrh reklám (dni v týždni, hodiny dňa),
 • zariadenia,
 • demografické údaje.
 

Segmenty často odkryjú príležitosti, ktoré by ste si inak nevšimli. Podľa analýzy môžete upraviť cenové ponuky. Alebo niektoré segmenty úplne vylúčiť a nezobraziť im reklamu.

 

Odporúčaná frekvencia: dvakrát mesačne

Analýza vstupných stránok

Nové prostredie Google AdWords ponúka aj prehľad vstupných stránok. Vašou úlohou je zistiť, či nastavenie kampane nebrzdí vstupné stránky s vysokým konverzným pomerom. Možno by priniesli ešte viac konverzií, keby ste kampaň zefektívnili.

 

Zamerajte sa na vstupné stránky s najlepšou výkonnosťou. A overte si, či súvisiace kampane pracujú na maximum.

 

Odporúčaná frekvencia: dvakrát mesačne

 

prehľad vstupných stránok

Analýza konkurencie

S konkurenciou sa porovnáte pomocou prehľadu Štatistiky aukcií. A to na úrovni kampane, reklamnej skupiny a kľúčového slova.

 

Čo z toho zistíte?

 
 • ako sa vám darilo oproti konkurentom
 • v čom za nimi zaostávate (porovnajte aspoň pozície pri konkrétnych kľúčových slovách)
 • či vám nejakí súperi pribudli
 • v ktorých segmentoch ste lepší a horší
 

Odporúčaná frekvencia: mesačne

 

prehľad Štatistiky aukcií

Pozastavenie nevýkonných kľúčových slov

Niekedy sa stane, že kľúčové slovo nezíska od spustenia kampane ani jediné zobrazenie. Také a podobné prípady odhaľte. Kontrolujte priemerné pozície, skóre kvality, priemernú cenu za kliknutie a konverzie. Sledujte aj to, aké dopyty spúšťa dané kľúčové slovo.

 

Aké kľúčové slová v kampani nepotrebujete?

 
 • drahé kľúčové slová bez konverzií
 • kľúčové slová s nízkym skóre kvality a nízkou CTR
 • kľúčové slová s označením Nízky objem vyhľadávania
 • duplicitné kľúčové slová
 

Odporúčaná frekvencia: mesačne

Audit a vyhodnotenie kampane

Nájdite si čas aj na celkový audit kampane. Ciele si stanovte na isté časové obdobie a po jeho uplynutí ich vyhodnoťte.

 

Okrem porovnania cieľov a výsledkov sa zamerajte na štruktúru kampaní. Ak ste získali dostatok dát, skúste ju vylepšiť. Kampane a reklamné skupiny upravte tak, aby boli efektívnejšie.

 

Odporúčaná frekvencia: štvrťročne

 

Najnovšia aktualizácia článku: 4. august 2020

 

správa PPC kampaní

Páči sa vám článok? Zdieľajte ho s priateľmi.

Podobné články

Referencie

Začiatkom roka 2019 sme sa rozhodli, že potrebujeme zmenu a skúsime reklamu v Googli, ktorá bola pre nás veľkou neznámou. Výsledky spolupráce s Klucove-slova.sk zhrniem do jedného slova: TOP. Podnikanie sme rozbehli v iných číslach. Počet objednávok nám narástol o 70 % a spolupráca je pre nás veľkým prínosom. Ceníme si aj rýchle reakcie na naše požiadavky, profesionálny prístup, spoľahlivosť a dobre mienené rady.

Oplotenienakluc.sk, PPC reklama

Náš web si žiadal dizajnovú aj obsahovú úpravu a Klucove-slova.sk sme oslovili s požiadavkou na nové, pútavejšie texty. Dodané texty sa nám páčili a splnili svoj účel aj z hľadiska optimalizácie pre vyhľadávače, keď v SEO teste dosiahli 91 %.

Ceremony.sk, SEO copywriting

Môžem potvrdiť, že firma Klucove-slova.sk nám vylepšila štatistiky nad očakávanie. Efektívne rozdeľuje a spravuje financie na Google reklamu. Oceňujem ochotnú komunikáciu a rýchle reakcie na potrebné zmeny v účte. Veľmi ma teší aj taká pridaná hodnota, akou sú rady na vylepšenie webových stránok. Môžem len odporučiť.

Markizy.sk, PPC reklama

Najnovšie články